Mọi người ơi cho em hỏi, em đang làm hồ sơ báo tăng lao động đã có sổ BHXH trên …

Mọi người ơi cho em hỏi, em đang làm hồ sơ báo tăng lao động đã có sổ BHXH trên KBHXH, đã ký điện tử và kết xuất ra file xml nhưng khi nộp thì lại báo lỗi mẫu D02-TS gồm 2 sheet nhưng theo quy tắc chỉ có 1 sheet là sao vậy mọi người.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 7, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người ơi cho em hỏi, em đang làm hồ sơ báo tăng lao động đã có sổ BHXH trên …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *