Chị Kế toán bên e mới nhận viết biên lai thu phí, lệ phí.. Do ko chú ý số quyển …

Chị Kế toán bên e mới nhận viết biên lai thu phí, lệ phí.. Do ko chú ý số quyển nên viết nhảy từ quyển 46 sang 55 luôn.. bỏ trắng không viết từ quyển 47 tới 54..gần 900 số chưa viết. 15 này là nộp bc tình hình sử dụng rồi.. phải làm thế nào đây ạ.. mn giup e vơi :(((
em còn hơn 300 triệu học phí chưa viết biên lai..vậy e có thể chia nhỏ ra để viết vào 900 số chưa viết ko ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 7, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Chị Kế toán bên e mới nhận viết biên lai thu phí, lệ phí.. Do ko chú ý số quyển …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *