Chào anh chị. Đợt quyết toán 2016 đã kết thúc, nhưng em phải dọn cỏ năm 2015; an…

Chào anh chị.
Đợt quyết toán 2016 đã kết thúc, nhưng em phải dọn cỏ năm 2015; anh chị có kinh nghiệm cho em hỏi một xíu;
– Doanh nghiệp kê khai thuế TNCN, khai bảng lương là kế toán và giám đốc làm liên tục 12 tháng mức lương cơ bản ( 3 triệu 5). Tuy nhiên không đóng báo hiểm. Mà vẫn đưa vào chi phí được trừ trong TNDN; bây giờ em sẽ kê khai bổ sung TNCN bằng cách bổ sung những cá nhân đang làm thời vụ để thế khoản tiền lương đó; Hoặc sẽ loại bỏ toàn bộ chi phí lương đó vào chi phí không được trừ, (nếu vậy bảo hiểm có ảnh hường gì không anh chị)
Anh chị có kinh nghiêm, hỗ trợ giúp em ạ. Em cảm ơn nhiều ạ <3

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 7, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Chào anh chị. Đợt quyết toán 2016 đã kết thúc, nhưng em phải dọn cỏ năm 2015; an…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *