Alo alo, có bác nào hay phải làm kho cho em hỏi: file excel của em có khoảng 500…

Alo alo, có bác nào hay phải làm kho cho em hỏi: file excel của em có khoảng 500 số PXK, mỗi phiếu có khoảng 20 dòng, giờ em muốn lọc ra một bảng có thứ tự phiếu từ 1-500 mỗi số phiếu chỉ xuất hiện 1 dòng thôi.
bác nào biết chỉ em với
em xin đa tạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 7, 2017

account_box admin

One thought on “Alo alo, có bác nào hay phải làm kho cho em hỏi: file excel của em có khoảng 500…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *