Cty mình thuê xe tải (của cá nhân) chở hàng từ nam ra bắc, 1 tháng chở khoảng 5 …

Cty mình thuê xe tải (của cá nhân) chở hàng từ nam ra bắc, 1 tháng chở khoảng 5 lần mà không có hóa đơn. Mình hạch toán chi phí này có hợp lý không cả nhà?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 6, 2017

account_box admin

One thought on “Cty mình thuê xe tải (của cá nhân) chở hàng từ nam ra bắc, 1 tháng chở khoảng 5 …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *