các anh chị giúp em với, tối 31/3 em lập giấy nộp tiền thuế TNDN bấm chọn ký và …

các anh chị giúp em với, tối 31/3 em lập giấy nộp tiền thuế TNDN bấm chọn ký và nộp mà không thấy nó báo gì, tưởng là hoàn thành nhiệm vụ, mấy ngày không thấy ngân hàng trừ tiền, hôm qua vào lại tra cứu thì báo trạng thái đã trình ký, chọn lại ký và nộp vẫn không được, em lập lại giấy khác chọn ngân hàng khác bấm ký và nộp vẫn không được, cứ báo trạng thái là đã trình ký thôi, trong khi tài khoản ngân hàng vẫn còn tiền

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 6, 2017

account_box admin

6 thoughts on “các anh chị giúp em với, tối 31/3 em lập giấy nộp tiền thuế TNDN bấm chọn ký và …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *