Cả nhà ơi giúp mình tí ạ, mình vào đăng ký nộp hồ sơ thuế qua mạng mà nó cứ báo …

Cả nhà ơi giúp mình tí ạ, mình vào đăng ký nộp hồ sơ thuế qua mạng mà nó cứ báo lỗi này là bị làm sao ạ?
Cám ơn cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 6, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà ơi giúp mình tí ạ, mình vào đăng ký nộp hồ sơ thuế qua mạng mà nó cứ báo …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *