A/c ơi chỉ giúp e với. E gặp trường hợp này mà k biết phải định khoản làm sao. C…

A/c ơi chỉ giúp e với. E gặp trường hợp này mà k biết phải định khoản làm sao. Cty chi tiền mua điện thoại di động cho nhân viên dùng. Mong dc sự hướng dẫn của a/c nhiều ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 6, 2017

account_box admin

3 thoughts on “A/c ơi chỉ giúp e với. E gặp trường hợp này mà k biết phải định khoản làm sao. C…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *