Nhà em làm vận tải bắc nam nên thừa hóa đơn dầu và hóa đơn vận chuyển.Mọi người …

Nhà em làm vận tải bắc nam nên thừa hóa đơn dầu và hóa đơn vận chuyển.Mọi người ai cần thì có thể liên lạc ạ…Em không phải buôn bán hóa đơn gì đâu ạ, công ty hoạt động bình thường, mọi người có thể check mã số thuế của cty ạ.thanks alls!!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 5, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Nhà em làm vận tải bắc nam nên thừa hóa đơn dầu và hóa đơn vận chuyển.Mọi người …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *