Mình có vấn đề cần mọi người góp ý: công ty mình dư có 131 do người mua trả thừa…

Mình có vấn đề cần mọi người góp ý: công ty mình dư có 131 do người mua trả thừa tiền. năm 2017 họ lấy thêm nhưng mình chưa xuất hoá đơn. đến nay ngày hoá đơn của mình còn lại là ngày 31/3, nhưng mình tra thông tin thì dn đó đã đóng mst từ ngày 22/3. vậy ngày 31/3 mình vẫn xuất hoá đơn và khi xuất hoá đơn về cty đó thì có bị soi ko

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 5, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mình có vấn đề cần mọi người góp ý: công ty mình dư có 131 do người mua trả thừa…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *