Lựa chọn hình thức kế toán. Tôi mới thành lập công ty Luật và dự định sử dụng p…

Lựa chọn hình thức kế toán.

Tôi mới thành lập công ty Luật và dự định sử dụng phần mền kế toán VACOM.

Sáng nay khi làm biên bản ghi nhận làm việc ban đầu với cơ quan thuế thì cán bộ thuế hỏi sổ kế toán được ghi theo hình thức kế toán nào?

Hiện tôi đang tuyển kế toán.

Theo các bạn kế toán thì tôi nên chọn hình thức kế toán nào dưới đây để đúng quy định/có lợi cho kế toán và doanh nghiệp:

1. Nhật ký chung.
2. Nhật ký – Sổ cái.
3. Chứng từ ghi sổ.
4. Nhật ký – Chứng từ.
5. Kế toán trên máy vi tính

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 5, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Lựa chọn hình thức kế toán. Tôi mới thành lập công ty Luật và dự định sử dụng p…”

  • Bây giờ còn vụ đăng ký hình thức kế toán nữa hả chú
    bây giờ chế độ chế toán mới TT200 và TT133
    bỏ hình thức đó rồi mà. quan trọng là khi ghi sổ và in sổ sách kế toán đầy đủ thông tin là được.

  • Ngoài Nha Trang, em cũng không gặp thủ tục này ở Đà Lạt, Đà Nẵng, Hội An. Em chỉ gặp ở HCM, em có hỏi là có quy định bắt buộc không thì được cb thuế (Q.10) trả lời là không bắt buộc, em nói nếu kg bắt buộc thì em có thể bỏ qua bước này được không thì họ đồng ý.

  • Em làm việc với thuế Hà Đông Hà Nội có đăng ký cái này, theo lời chị bên thuế là lưu hồ sơ doanh nghiệp bao gồm: chế độ kế toán áp dụng, hình thức ghi sổ kế toán, phương pháp trích khấu hao tài sản,…Có ghi trong Biên bản làm việc tại doanh nghiệp luôn

  • Mà thiệt tình, mấy hình thức ghi sổ này đăng ký cho vui, chứ mình dám cá là 99% ace facebooker không thể phân biệt các hình thức này, trong đó có mình

  • 5. Kế toán trên máy vi tính: Công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán được quy định (1. Nhật ký chung. 2. Nhật ký – Sổ cái. 3. Chứng từ ghi sổ. 4. Nhật ký – Chứng từ). Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng phải in được đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *