Các bạn tư vấn giúp mình TH này : Công ty mình là DN xây dựng có mua MMTB về và …

Các bạn tư vấn giúp mình TH này :
Công ty mình là DN xây dựng có mua MMTB về và cho đội thuê ( Đội nhận khoán của công ty ) giá trị khấu hao của MMTB cho thuê này : 3tr/tháng, giá cho đội thuê là 4tr/tháng. Vậy công ty có phải xuất hóa đơn GTGT cho đội không?
Cám ơn rất nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 5, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Các bạn tư vấn giúp mình TH này : Công ty mình là DN xây dựng có mua MMTB về và …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *