Các anh chị cho em hỏi em nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 rồi nhưn…

Các anh chị cho em hỏi em nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 rồi nhưng em đk cấp mã của em bị ntn giờ xử lý ntn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 5, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh chị cho em hỏi em nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 rồi nhưn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *