Cả nhà cho em hỏi công ty e mở thêm tài khoản ngân hàng em làm Phụ lục II-1 để n…

Cả nhà cho em hỏi công ty e mở thêm tài khoản ngân hàng em làm Phụ lục II-1 để nộp sở kế hoạch đầu tư, em tạo tài khoản trên trang web dangkykinhdoanh.gov.vn để tạo hồ sơ nộp nhưng hệ thống cứ báo “You do not have Java”, em đã tải cài đặt java mãi mà vẫn không nộp được. Cả nhà có đã ai từng bị lỗi như vậy k, xử lý ra sao và có được đem bản cứng lên sở kế hoạch nộp mà không phải nộp qua mạng trước được không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 5, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho em hỏi công ty e mở thêm tài khoản ngân hàng em làm Phụ lục II-1 để n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *