Anh chị giúp em với, bên công ty em có bán hàng cho đại lí với giá bán thực của …

Anh chị giúp em với, bên công ty em có bán hàng cho đại lí với giá bán thực của công ty, rồi đại lí bán cho công trình với giá cao hơn bên em bán cho đại lí, rồi đại lí nhờ bên em xuất hóa đơn GTGT theo giá mà đại li bán cho công trình, làm như vậy có vấn đề gì không, rồi khoản chênh lệch thuế VAT, TNDN đó giải quyết ra sao?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 5, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Anh chị giúp em với, bên công ty em có bán hàng cho đại lí với giá bán thực của …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *