Xong mùa báo cáo, cả nhà cho e hỏi 1 tí ạ. Công ty em là cty sx , thực hiện thuế…

Xong mùa báo cáo, cả nhà cho e hỏi 1 tí ạ.
Công ty em là cty sx , thực hiện thuế theo PP trực tiếp, ậy thuế TNDN e nộp trực tiếp theo doanh thu hay vẫn xác định lãi lỗ ạ.
Em thấy TT 78 có ghi nộp trực tiếp trên doanh thu đối với những DN không xác định dc chi phí, nhưng cty e là cty SX vẫn xác định dc chi phí mà sao thuế họ vẫn bắt e đóng % thuế TNDN trên % dthu vậy ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 4, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *