Tờ khai thuế quý 2 năm 2015 bị sai phần thuế của 1 hđ đầu vào (tiền thuế có 7k đ…

Tờ khai thuế quý 2 năm 2015 bị sai phần thuế của 1 hđ đầu vào (tiền thuế có 7k đánh sai thành 70k):
– cty chưa có doanh thu
– các kỳ kê khai theo quý và pp khấu trừ
– bctc 2015,2016 đã nộp rồi
Mong mọi người chỉ giúp e phải làm sao vì sai tiền thuế quý 2 thì tất cả các thứ khác cũng sai ạ:
. quý 2 khai sai
. Các quý tiếp theo của năm 2015,2016
. Bctc năm 2015,2016
E cảm ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 4, 2017

account_box admin

One thought on “Tờ khai thuế quý 2 năm 2015 bị sai phần thuế của 1 hđ đầu vào (tiền thuế có 7k đ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *