CHUYỂN SỐ DƯ TÀI KHOẢN từ QĐ48 -> t.t 133 Từ niên độ 2017, các dn vừa và nhỏ có…

CHUYỂN SỐ DƯ TÀI KHOẢN từ QĐ48 -> t.t 133

Từ niên độ 2017, các dn vừa và nhỏ có thể áp dụng các chế độ kế toán theo tt.200 hoặc t.t 133.

Các bạn làm kế toán cho các dn nhỏ và rất nhỏ có chút bối rối về chuyển số dư từ hệ thống kế toán QD48 sang tt.133, nên mình xin tóm lược vài nguyên tắc/chú ý để các bạn dễ dàng hơn trong công việc:

1. Không còn phân biệt dài ngắn.
2. trong các dn nhỏ thường chỉ có các loại tài sản/vốn phổ thông và không quá đặc biệt trong kế toán.

cho nên các bạn chú ý việc chuyển số dư của một số tk như
. chi phi trả trước
. vay
. các khoản ký quĩ, nhận ký quĩ
. các tài khoản khác vẫn theo dõi như trước đây.

nếu dn của bạn có phát sinh thêm một số tài khoản khác thì tham khảo thêm điều 91 của t.t 133 để thực hiện.

chúc các bạn chuyển số liệu thành công.

#nddbao #WeMakeItSimple

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 4, 2017

account_box admin

22 thoughts on “CHUYỂN SỐ DƯ TÀI KHOẢN từ QĐ48 -> t.t 133 Từ niên độ 2017, các dn vừa và nhỏ có…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *