Thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân: MN ơi, lao động kí hợp đồng dưới 3 tháng thì …

Thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân:
MN ơi, lao động kí hợp đồng dưới 3 tháng thì đóng thuế TNCN là 10 %, nhưng lao động bên em sẽ làm việc cộng tác viên với cty em là hơn 7 tháng ( nên phải đóng thuế TNCN lũy tiến), vậy bây giờ em làm hợp đồng cho người đó dưới 3 tháng , nhưng hết thòi hạn hết đồng lại tiếp tục làm hợp đồng dưới 3 tháng nữa để chỉ phải đóng thuế TNCN 10% nữa có được không vậy mn

Mong mn giúp em

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 3, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân: MN ơi, lao động kí hợp đồng dưới 3 tháng thì …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *