Nhà mình đã ai gặp lỗi này chưa ạ: Tổng tài sản/ Nguồn vốn trên HTKK của em là 8…

Nhà mình đã ai gặp lỗi này chưa ạ:
Tổng tài sản/ Nguồn vốn trên HTKK của em là 81.893.712.750 VND. Kiết xuất ra Excel hay PDF thì số đúng như vậy, nhưng kiết xuất ra file xml thì nó lại bị tăng lên 1 đồng thành 81.893.712.751 đồng.
Ai gặp rồi chỉ em với ạ. Đa tạ! Đa tạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 3, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Nhà mình đã ai gặp lỗi này chưa ạ: Tổng tài sản/ Nguồn vốn trên HTKK của em là 8…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *