Mọi người cho mình hỏi với. Bên mình có mấy lao động mới, khi quyết toán thuế th…

Mọi người cho mình hỏi với. Bên mình có mấy lao động mới, khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân mình không đăng ký mã số thuế cá nhân mà đánh dấu ko ủy quyền quyết toán và chỉ nhập số chứng minh thư. Vậy bên công ty có phải khấu trừ tại nguồn 10% không? Phải lách vụ này thế nào đây ạ? Hic…

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 3, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Mọi người cho mình hỏi với. Bên mình có mấy lao động mới, khi quyết toán thuế th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *