Cty em có hợp đồng thiết kế bản vẽ công trình phúc lợi trường học cho vùng cao. …

Cty em có hợp đồng thiết kế bản vẽ công trình phúc lợi trường học cho vùng cao. Và sau có thể là cả thi công xây dựng. Dự án này có 1 bên thứ 3 nữa vào tài trợ 50% chi phí. vậy bên em có phải xuất hóa đơn GTGT cho phần chi phí thiết kế bản vẽ này không? có luật nghị định thông tư nào quy định về trường hợp của bên em ko? Anh chị nào biết tư vấn giùm em ạ.Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 3, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *