Các bác tư vấn e với. E bán hàng cho cty a, xuất hóa đơn gtgt ngày 31/8/16 nhưng…

Các bác tư vấn e với. E bán hàng cho cty a, xuất hóa đơn gtgt ngày 31/8/16 nhưng liên 2 bị trống, bên mua tự ý điền ngày 6/9.
Vừa rồi thuế bên mua thanh tra kiểm tra thì phát hiện xác minh phát hiện sai sót. Bên mua bắt e xuất trả hđ tháng 3/2017. Hủy hóa đơn cũ. Nhưng hnay 4/4 thì chi cục thuế chỗ e bắt xử phạt vì hđ bất hợp pháp. Ai có cao kiến chỉ e với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 3, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *