Cả nhà giúp e với ạ. Em vừa làm xong QT thuế TNCN 2016, có 1 cô xuống hỏi số NPT…

Cả nhà giúp e với ạ.
Em vừa làm xong QT thuế TNCN 2016, có 1 cô xuống hỏi số NPT cô ý đã kê thì mới phát hiện ra là trong 2015 năm cô ý có đăng ký thêm 1 người nữa nhưng chưa đc cấp mã và trên QT thuế TNCN 2015 cũng k có tên NPT cô ý khai. E mới chỉ nhận mảng thuế TNCN từ 8/2016. Bây giờ e phải xử lý như thế nào ạ.
E cảm ơn nhiều ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 3, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *