anh chị cho em hỏi nộp trễ bctc cho cơ quan thống kê có bị phạt không ạ! giờ em …

anh chị cho em hỏi nộp trễ bctc cho cơ quan thống kê có bị phạt không ạ! giờ em vẫn chưa nộp hixxx

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 2, 2017

account_box admin

7 thoughts on “anh chị cho em hỏi nộp trễ bctc cho cơ quan thống kê có bị phạt không ạ! giờ em …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *