Các bác cho e hỏi Nếu Công ty kg phát sinh thuế TNCN thì có phải nộp quyết toá…

Các bác cho e hỏi
Nếu Công ty kg phát sinh thuế TNCN thì có phải nộp quyết toán thuế năm kg ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 1, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các bác cho e hỏi Nếu Công ty kg phát sinh thuế TNCN thì có phải nộp quyết toá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *