GẤP: Mọi người cho em hỏi xíu, công ty em ở Sài Gòn mới mở thêm chi nhánh ở Bình…

GẤP:
Mọi người cho em hỏi xíu, công ty em ở Sài Gòn mới mở thêm chi nhánh ở Bình Dương. Chi cục Thuế Bình Dương yêu cầu bên em phải nộp thuế điện tử mà em thử cả tuần nay chưa được. em đã mua Token cho chi nhánh nhưng không biết có phải lập riêng 1 cái tài khoản cho Chi nhánh ko ạ? Chi nhánh của em hạch toán phụ thuộc mà 1 năm nộp thuế có 1 lần mà em thấy phức tạp quá. Thuế không cho nộp qua Ngân hàng. Anh chị nào đã từng làm chỉ em với ạ.
Em cám ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 31, 2017

account_box admin

3 thoughts on “GẤP: Mọi người cho em hỏi xíu, công ty em ở Sài Gòn mới mở thêm chi nhánh ở Bình…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *