Em chào cả nhà. Em làm kế toán cho 1 công ty sản xuất nông nghiệp. Thuộc đối tượ…

Em chào cả nhà. Em làm kế toán cho 1 công ty sản xuất nông nghiệp. Thuộc đối tượng không chịu thuế gtgt. Đối với số tiền thuế đầu vào không được khấu trừ. Cuối mỗi tháng em kết chuyển vào tk 154 được ko ạ? Mong đc giúp đỡ, em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 31, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Em chào cả nhà. Em làm kế toán cho 1 công ty sản xuất nông nghiệp. Thuộc đối tượ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *