DÀNH CHO CÁC BẠN LỠ SAI SÓT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NỘP TIỀN VÀO NSNN ———-…

DÀNH CHO CÁC BẠN LỠ SAI SÓT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NỘP TIỀN VÀO NSNN
—————————————————————–
Xử lý sai sót, tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp thuế
Theo điều 17 thông tư 84/2016/TT-BTC Xử lý sai sót, tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp thuế.
“Điều 17. Xử lý sai sót, tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp thuế
1. Nguyên tắc xử lý sai sót
……………………………
……………………….
2. Thực hiện tra soát và điều chỉnh thông tin hạch toán thu ngân sách nhà nước
a) Đối với người nộp thuế
Trường hợp người nộp thuế phát hiện khai không chính xác các thông tin trên chứng từ nộp thuế, người nộp thuế phối hợp với ngân hàng/ cơ quan kho bạc nhà nước phục vụ người nộp thuế để xử lý sai sót trong việc nộp tiền vào ngân sách.
Trường hợp người nộp thuế phát hiện sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước đã được cơ quan thuế hạch toán và thông báo, người nộp thuế lập thư tra soát (mẫu số C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh sai sót gửi cơ quan thuế.
……………………………
Xem điều 17 tại hình đính kèm, Tải mẫu biểu C1-11/NS theo thông tư 84/2016/TT-BTC tại đây:
http://www.mediafire.com/file/89zgxy43bj34qsr/C1_11.NS_TT84.2016.TT-BTC.doc

05/01/2017 – Hoa Nguyen

Đăng lại cho các bạn đang cần.


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 31, 2017

account_box admin

17 thoughts on “DÀNH CHO CÁC BẠN LỠ SAI SÓT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NỘP TIỀN VÀO NSNN ———-…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *