Chuyện là thế này : Công ty em có mua thêm 1 cái bút chì thì em hạch toán vào là…

Chuyện là thế này : Công ty em có mua thêm 1 cái bút chì thì em hạch toán vào là công cụ dụng cụ. Nhưng cái bút đó cả phòng em dùng chung mãi từ đầu tháng 1/2016 đến tận tháng 12/2016 mới dùng hết. Em phân bổ cái bút chì đó vào 12 tháng thì quá nhỏ; mà 1 tháng thì không đúng ? Em nên phân bổ theo hướng nào ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 31, 2017

account_box admin

23 thoughts on “Chuyện là thế này : Công ty em có mua thêm 1 cái bút chì thì em hạch toán vào là…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *