Các bác cho em hỏi, ở dưới tờ khai đã ký điện tử rồi mà lại xuất hiện cái này là…

Các bác cho em hỏi, ở dưới tờ khai đã ký điện tử rồi mà lại xuất hiện cái này là như nào nhỉ? Như này là hồ sơ đã được nộp chưa?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 31, 2017

account_box admin

One thought on “Các bác cho em hỏi, ở dưới tờ khai đã ký điện tử rồi mà lại xuất hiện cái này là…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *