Cả nhà cho e hỏi với ạ. Công ty e công ty bé, từ năm 2011 đến 2015 lỗ liên tục v…

Cả nhà cho e hỏi với ạ. Công ty e công ty bé, từ năm 2011 đến 2015 lỗ liên tục và đến 2016 lãi được tí tẹo thôi ạ. A/ c cho e hỏi là có cần làm phụ lục kết chuyển lỗ năm nay không ạ? Và kết chuyển như nào? E k rõ vấn đề này lắm. Ai làm quen chỉ giúp e với và có thể lấy ví dụ giúp e luôn ạ. E cảm ơn cả nhà ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 31, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi với ạ. Công ty e công ty bé, từ năm 2011 đến 2015 lỗ liên tục v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *