Mọi người cho mình hỏi: Cty Xử lý 02 cái mục tồn ẢO của năm trước chuyển sang: 1…

Mọi người cho mình hỏi:
Cty Xử lý 02 cái mục tồn ẢO của năm trước chuyển sang:
156: 4tỷ
152: 10 tỷ
Kết quả năm nay lỗ quá trời: 3 tỷ luôn
được ko cả nhà !!!?
Thanks..
——-mà giờ ko xử lý 02 mục tồn ẢO kia thì để đến bao giờ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Mọi người cho mình hỏi: Cty Xử lý 02 cái mục tồn ẢO của năm trước chuyển sang: 1…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *