Mình có 1 vấn đề thắc mắc mãi muốn hỏi mọi người. cty thành lập 6/2016 thì QT TN…

Mình có 1 vấn đề thắc mắc mãi muốn hỏi mọi người. cty thành lập 6/2016 thì QT TNCN phần giảm trừ bản thân là tổng 108tr hay số tháng làm việc X 9tr hả mọi người
Cảm ơn mọi người nhiều ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Mình có 1 vấn đề thắc mắc mãi muốn hỏi mọi người. cty thành lập 6/2016 thì QT TN…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *