Doanh nghiệp không phát sinh trả lương nhân viên thì không phải nộp quyết toán t…

Doanh nghiệp không phát sinh trả lương nhân viên thì không phải nộp quyết toán thuế TNCN năm đúng ko ạ?
Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Doanh nghiệp không phát sinh trả lương nhân viên thì không phải nộp quyết toán t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *