Có ai còn thức không ạ? Cho e hỏi Công ty vay vốn của cá nhân năm nay k phải làm…

Có ai còn thức không ạ? Cho e hỏi Công ty vay vốn của cá nhân năm nay k phải làm quyết toán nữa ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Có ai còn thức không ạ? Cho e hỏi Công ty vay vốn của cá nhân năm nay k phải làm…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *