Chào webkt,cho minh hoi làm thu tuc mo vpdd ho so gom nhung gi.cty o sg muon làm…

Chào webkt,cho minh hoi làm thu tuc mo vpdd ho so gom nhung gi.cty o sg muon làm vpdd o hà noi,có the dang ky online len sở kế họach được k?a/c nào biet chỉ gíup ,thanks mn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2017

account_box admin

One thought on “Chào webkt,cho minh hoi làm thu tuc mo vpdd ho so gom nhung gi.cty o sg muon làm…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *