Chào cả nhà, mình không phải dân chuyên về kế toán cả nhà giúp mình vụ này với ạ…

Chào cả nhà, mình không phải dân chuyên về kế toán cả nhà giúp mình vụ này với ạ. Mình đang lập BCTC và quyết toán thuế TNCN nhưng đến phần này tắc tị:
Công ty mình ký hợp đồng cung cấp nhân công (lắp đặt điện, dây mạng, …) cho 1 đơn vị, thời hạn hợp đồng từ 24/10/2016 đến 15/12/2016, xuất hóa đơn ngày 22/12/2016, bên A mới thanh toán 70%. Bên mình có thuê 1 nhóm công nhân bên ngoài phụ làm. Mình định tính chi phí cho nhóm công nhân này là 50 triệu chia cho 10 người làm trong 2 tháng. Mình muốn hỏi mấy vấn đề sau:
1. Quyết toán thuế TNCN cho nhóm người này mình phải kê khai thế nào?
2. Hạch toán chi phí nhân công thuê ngoài thế nào cho hợp lý

ĐỘI ƠN CẢ NHÀ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2017

account_box admin

One thought on “Chào cả nhà, mình không phải dân chuyên về kế toán cả nhà giúp mình vụ này với ạ…”

  • 1 kê khai vào PL05-2, có cam kết thì ko khấu trừ (xem dk dc cam kết), ko thi tạm khấu trừ 10%.
    2 Theo Qd 48 thi Nợ 154 Có 334
    Theo TT200 thì Nợ 621 Có 334
    Hợp đồng cmnd chung tu chi luong day du

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *