Cả nhà co ai ở bên thuế Thanh Xuân ko cho mình hỏi chút. Hiện tại m đang làm quy…

Cả nhà co ai ở bên thuế Thanh Xuân ko cho mình hỏi chút. Hiện tại m đang làm quyết toán thuế Tndn thì phát hiện ra có 1 lao động đã đóng bảo hiểm 2 tháng cuối năm nhưng chưa có Mst. Giờ mình đăng ký online rồi nhưng chưa nộp bản giấy. Mình định mai lên nộp bản giấy nhưng ko biết có được cấp mã luôn ko. Nếu ko được thì đành phải quyết toán bằng cmnd vậy. Xin mọi ngươì chỉ giúp. Thanks all!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà co ai ở bên thuế Thanh Xuân ko cho mình hỏi chút. Hiện tại m đang làm quy…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *