Anh chị cho em hỏi, em làm kt cty thương mại, 1 tờ hoá đơn xuất nhiều mặt hàng. …

Anh chị cho em hỏi, em làm kt cty thương mại, 1 tờ hoá đơn xuất nhiều mặt hàng. Có thông tư nào quy định trên 1 tờ hoá đơn xuất đúng 9 mặt hàng hoá ko ạ (là 9 dòng hàng ý). Hay là bao nhiêu cũng đc, miễn sao nằm trong khung là đc ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị cho em hỏi, em làm kt cty thương mại, 1 tờ hoá đơn xuất nhiều mặt hàng. …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *