Năm nay liệu có được gia hạn nộp BCTC thêm vài ngày không anh/chi nhỉ? Có ai giờ…

Năm nay liệu có được gia hạn nộp BCTC thêm vài ngày không anh/chi nhỉ? Có ai giờ này còn ngồi trên cty làm BC mà vẫn chưa xong như em không ạ. Hiu hiu???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 29, 2017

account_box admin

One thought on “Năm nay liệu có được gia hạn nộp BCTC thêm vài ngày không anh/chi nhỉ? Có ai giờ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *