chào cả nhà em muốn hỏi chút ạ. em nộp BCTC, QT TNDN, QT TNCN đã báo gửi thành c…

chào cả nhà em muốn hỏi chút ạ. em nộp BCTC, QT TNDN, QT TNCN đã báo gửi thành công rồi. em tra cứu để xem tuy nhiên chỉ có QT TNCN là không xem được báo lỗi: java.langNullPointerException: null
.không cần phải nộp lại QT TNCN đúng không các bác

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 29, 2017

account_box admin

8 thoughts on “chào cả nhà em muốn hỏi chút ạ. em nộp BCTC, QT TNDN, QT TNCN đã báo gửi thành c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *