Cả nhà ơi chỉ tiêu 21 e điền tổng tất cả lđ trong cty. Vậy chỉ tiêu (22) và (24)…

Cả nhà ơi chỉ tiêu 21 e điền tổng tất cả lđ trong cty.
Vậy chỉ tiêu (22) và (24) e điền j ạ.
Em kê lđ thời vụ năm ký 2 lần (có cả lương dưới 2tr và trên 2tr) vào pl05-2 tổng 15 người.
Vậy chỉ tiêu 24 này có phải tổng 15ng đó ko.
Lăn tăn mãi chưa nộp đc

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 29, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà ơi chỉ tiêu 21 e điền tổng tất cả lđ trong cty. Vậy chỉ tiêu (22) và (24)…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *