A C nào giúp e với ạ, Năm 2014 lỗ 2.929.563. Năm 2015 lỗ 182.069.282. năm 2016 l…

A C nào giúp e với ạ, Năm 2014 lỗ 2.929.563. Năm 2015 lỗ 182.069.282. năm 2016 lãi 46.864.665. mà e làm quyết toán chẳng biết sai thế là như thế nào. e cám ơn A/C


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 29, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *