NHỮNG LỢI ÍCH CỦA MÙA BCTC Thấy nhiều bạn “bán than” mùa quyết toán quá, nay m…

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA MÙA BCTC

Thấy nhiều bạn “bán than” mùa quyết toán quá, nay mình cùng chia sẻ những lợi ích mà mỗi kế toán có được sau 3 tháng mần báo cáo

1. Da trắng hơn hoặc đỡ đen hơn. Có đi đâu mà đen.

2. Mắt một mí thì có khả năng thành hai mí. Tìm “lòi con mắt” thì mắt be bé cũng thành to.

3. Những ai ôm ốm thì có thể tăng cân tăng thịt, do ngồi lì một chỗ ăn uống thì thảo nào không lên tí tí mỡ

…. và còn nhiều nữa

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2017

account_box admin

21 thoughts on “NHỮNG LỢI ÍCH CỦA MÙA BCTC Thấy nhiều bạn “bán than” mùa quyết toán quá, nay m…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *