Năm 2016, bên cty em mua xe oto trị giá 630tr, chuyển khoản 620tr, còn 10tr đặt …

Năm 2016, bên cty em mua xe oto trị giá 630tr, chuyển khoản 620tr, còn 10tr đặt cọc từ đầu. giờ em mới phát hiện ra giờ xử lý sau đây mọi người giúp em với.
Nếu cứ để nguyên vậy, em sợ bên thuế sẽ không khấu trừ thuế GTGT 10tr tiền mặt. hic

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Năm 2016, bên cty em mua xe oto trị giá 630tr, chuyển khoản 620tr, còn 10tr đặt …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *