Cho em hỏi sao lại báo thông tin kê sai ạ, bên em có 7 lao động…

Cho em hỏi sao lại báo thông tin kê sai ạ, bên em có 7 lao động

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cho em hỏi sao lại báo thông tin kê sai ạ, bên em có 7 lao động…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *