Chào mọi người. Em bị trùng Mã số thuế TNCN thì phải làm sao ạ. Cảm ơn anh chị …

Chào mọi người.
Em bị trùng Mã số thuế TNCN thì phải làm sao ạ.
Cảm ơn anh chị !!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Chào mọi người. Em bị trùng Mã số thuế TNCN thì phải làm sao ạ. Cảm ơn anh chị …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *