cả nhà ơi. tt nào điểm nói là hóa đơn đỏ chỉ cần dóng dấu treo nhỉ. hnay e xuất …

cả nhà ơi. tt nào điểm nói là hóa đơn đỏ chỉ cần dóng dấu treo nhỉ. hnay e xuất 1 hóa đơn đỏ chỉ có dấu treo ko có chữ ký GD thế mà bên kia cứ bắt e xin chữ kí của sếp rõ mệt. đi 2 tráo liền.
Mn h xuất hóa đơn có sếp kí ko vậy

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *