Cả nhà giúp với ạ. Đã kết xuất xml tờ khai Quyêt toán thuế TNCN nhưng nộp nó cứ …

Cả nhà giúp với ạ.
Đã kết xuất xml tờ khai Quyêt toán thuế TNCN nhưng nộp nó cứ báo như này (đã ký).
Cảm ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà giúp với ạ. Đã kết xuất xml tờ khai Quyêt toán thuế TNCN nhưng nộp nó cứ …”

  • cả nhà có ai kê khai trực tuyến đc không, chứ ko xong nổi, đc vài phút thì báo time out, bấm nút xóa (Back) là kéo cả trang quay lại mất sạch dữ liệu. Lưu nháp cũng ko nổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *